SEJARAH TALAGA

NYOREANG ALAM KA TUKANG TALAGA MANGGUNG

Awal mula timbulna Karajaan Talaga dimimitian ti tokoh Raden Sudhayasa nu katelah Batara Gunung Bitung, anjeuna terahing ningrat ti Karajaan Galuh, putra Rahyang Suryadewata nyaeta putra bungsu Prabu Ajiguna Linggawisesa maharaja karajaan Galuh nu marentah antara tahun 1333 – 1340, anjeuna generasi k.1. ka 20 ti Raja Wreti Kandayun atawa generasi ka 15 ti Prabu Ciungwanara Karajaan Galuh.
Raden Sudhayasa ninggalkeun karaton Suryawisesa di Kawali, saterasna ngisat diri bari diajar kabatinan ti para resi di Gunung Bitung, saparantos ngarasa cukup elmu kalayan anjeuna kenging ilham Budhayanasarwatiwada, anjeuna netep dihiji tempat di daerah suku Gunung Ciremai tepatna deukeut Situ Sangiang ayeuna sambil nyebarkan ajaran Budha ka masyarakat didaerah eta.
Dina perkembangan saterusna padepokan Sanghiang di jadikan sentral ageman Budha sarta puseur pamaréntahan kulantaran loba wewengkon anu hayang ngagabung, nu saterasna ngadeg hiji karajaan anu ngaranna Talaga. Kecap Talaga dicandak tina situ dina basa sangsakerta anu hartina Taiaga. Sedengkeun wewengkon karajaan ngawengku sabagian Majalengka, sabagian Kuningan, sabagian Ciamis oge aya sabagian Cirebon. Karajaan Talaga beuki ngembang Sarta kakoncara kamana mana sanggeus dicepeng ku Raden Darmasuci nu kaceluk gelar Talaga Manggung.
Talagamanggung ngagaduhan putra dua nyaeta; nu kahiji Rd. Panglurah jajaka nu karesepna neangan elmu, unggal paguron, unggal padepokan dijugjug pikeun nyumponan kahayangna jadi jalma nu sugih ku pangarti weruh kupangabisa, anj euna geus teu hasrat ku harta pon kitu deui ku tahta. Nu kadua nyaeta Putri Simbarkancana, wanoja anu geulis kawanti wanti endah kabina bina nu ditikah ku Rd. Sakawiriya alias Palembang Ginung ti negri sebrang, Pelembang Gunung meunangkeun putri tina hasil sayembara kusabab loba pisan para pangeran jeng raja nu mikahayang ka Putri Simbarkancana.
Napsu kakawasaan napsu kalungguhan nimbulkeun huru hara di karajaan Talaga, Raden Palembang Gunung Minantu sang prabu ambisi hayang jadi raja, ku jalan licik jeung tipu muslihat anjeuna hasil ngadeukeutan ponggawa abdi dalem sang prabu nu katelah Centang Barang anu akhima sang prabu ditelasan, saterusna Raden Palembang Gunung mindahkeun puseur karajaan ti Sanghiang ka pasir Walangsujii désa Kagok Banjaran.
Bancang pakéwuh Sarta karuksakan moral dina mangsa pamaréntahan Palembang Gunung laksana suung dina usum hujan, Nyi mas Ratu Simbar Kencana ngarasa nyeri haté waktu sang ratu nyaho yén nu jadi bapa wafat didalangan ku salakina, mangka Nyi Mas Ratu ngabales pati sarta neruskeun pamarentahan Karajaan Talaga ku anjeuna.
Pondok catur Ratu nikah ka Rd Kusumalaya sang Ajar Kutamanggu, bangsawan Galuh putra ningrat kencana, ti pernikahana puputra Sunan Parung, anjena anu saterasna maréntah di Talaga. Mangsa sunan parung Talaga ngalaman kamajuan pesat, wewengkon kakawasaan nepi Majalengka ayeuna, kalayan diwangunna padaleman jero kaso (Maja) santa kulur (Majalengka), anjeuna oge migarwa Nyi Mas Patuakan Simedang anu saterasna numutkeun raja raja Sumedang, diantawisna prabu Geusan Ulun.
Penerus Sunan Parung di Talaga nyaéta Dewi Sunyalarang nu katelah Ratu Parung anjeuna ditikah ku raden Rangga Mantri salah sawios incuna Prabu Siliwangi ti Pajajaran, nyaeta putra Mundingsari Ageung. Rd Ranggamantri dipikawanoh sebutan Prabu Pucuk Umum Talaga, hartina raja panungtung mangsa peralihan ti Hindu – Budha ka mangsa Islam di Talaga.
K.1. tahun 1530 M. putra prabu nu ka-2 nyaéta sunan Wanaperih meluk agama Islam sarta jadi murid Sunan Gunung Jati. Berkat sunan Wanaperih islam ngembang sarta dianut ku masyarakat Talaga ku kituna sunan Wanaperih boga gelar arya kikis. Berkat jasana dina nyebarkeun ajaran Islam. Sunan Wanaperih nyekel tampuk paréntah sarta netepkeun bukit Walangsuji désa Kagok jadi puseur pamaréntahan.
Sunan Wanaperih digentos ku putrana nyaéta pangeran Apun Surawijaya, nu saterasna k.1. tahun 1600 M puseur pamarentahan dipindahkeun ka Kota Talaga ayeuna tepatna ka tanah Kagok nu persisna di Museum Talagamanggung ayeuna, `
P. A Surawijaya digentos ku putrana nyaéta Pangeran Surawijaya sarta saterusna dina tahun 1675 M tampuk pamaréntahan dicekel ku Dipati Suwarga, saprak waktu éta Talaga lain deui hiji karajaan tapi hiji kabupatén bagian ti Cirebon.
K.1. tahun 1715 kalungguhan bupati di cepeng ku Dipati Wiratana jeung Aria Natadilaga alias Sunan Maro, Sanggeus walanda VOC ngawasa Cirebon sacara ” otomatis” Talaga ogé dina kakawasaan VOC. Saterasna dina tahun 1819 M kaluar Surat kaputusan Gubemur Jéndral Hindia Belanda no. 3 th 1819, Talaga anu waktu éta bupatina Raden Aria Sacanata, dikudukeun ngagabung jeung Sindangkasih jadi Kabupatén Maja sarta di tetepkan Sindangkasih jadi puseur pemerintahana, tapi harita Rd. Aria Sacanata nolak pikeun pindah ka Sindangkasih nu akhirna dinyatakeun pangsiun tina jabatan Bupati.
Kitu sajarah singget karajaan Talaga, kirang langkungna neda tawakuf mugia pemaparan ieu jadi aspirasi urang pikeun ngamajukeun Talaga khususna sarta Majalengka umumna. Amin.

4

3

Iklan

Satu Tanggapan

  1. Kalau menurut sumber sejarah, kerajaan talaga bercorak buddhist dan punya hubungan relasi dengan wilayah Thailand. Dimana terjadi akulturasi seni dan budaya. Terutama seni patung. Sisa peninggalan kerajaan talaga ada 5 patung. 2 diantaranya sesungguhnya adalah patung buddha yang dianggap sebagai ratu simbar kencana dan raden panglurah. 2 patung ini bercorak thailand dan masih ada di majalengka disimpan oleh rakyat sekitar. 3 patung lainnya berada di museum Belanda. 2 patung adalah boddhisatta dan 1 patungnya adalah vajrapani atau raja para dewa atau lebih dikenal sebagai zeus.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

SMP NEGERI 1 TALAGA

Berkarya untuk Pendidikan

%d blogger menyukai ini: